Accijnsverhoging op tabak levert 151 miljoen EUR minder op dan gepland

In 2016 werd het gat in de begroting elke seconde 4,78 EUR groter

 

PIC TAXATIE

Brussel, 8 januari 2017 – De sterke accijnsverhoging op tabak die op 1 januari 2016 van kracht werd, heeft in 2016 een gat van 151 miljoen EUR geslagen in de federale begroting. De regering had voor 2016 rekening gehouden met 3,238 miljard EUR belastinginkomsten uit de verkoop van tabaksproducten. De regering ging ervan uit dat de accijnsverhoging zou zorgen voor 199 miljoen EUR meer ontvangsten dan in het jaar 2015. Uit de zopas gepubliceerde cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën blijkt dat de inkomsten sterk tegenvallen. De inkomsten bleven steken op 3,087 miljard EUR, dit is 151 miljoen EUR lager dan verwacht.

Van de verwachte meerinkomsten van 199 miljoen EUR werd slechts 48 miljoen EUR gerealiseerd, niet eens een kwart dus. Dit betekent dat tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 elke seconde een bedrag van 4,78 EUR weglekte uit de federale schatkist of 151 miljoen EUR op jaarbasis.

De cijfers werden zopas gepubliceerd op de website www.accijnslek.be

Rokers zochten én vonden goedkopere alternatieven

De regering heeft met de drastische acijnsverhoging een averechts effect bereikt”, zegt Pierre Durinck, voorzitter van sectorfederatie Cimabel. “De Belgische consumenten zijn meer dan ooit op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven, hetzij op de groeiende illegale markt, hetzij in het buitenland, voornamelijk dan in Luxemburg en in landen uit Oost- en Zuid-Europa die via low-cost vluchten gemakkelijk en goedkoop bereikbaar zijn voor de Belgische consument”.

 

Grensverkoop met Frankrijk, Nederland en Verenigd Koninkrijk in vrije val

Voor consumenten uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die in het verleden wel eens naar België kwamen om tabaksproducten te kopen omdat deze in hun land duurder zijn, werd het door de accijnsverhogingen in België ook minder interessant om nog de grens met België over te steken. Sinds enkele maanden laten de Nederlandse, Franse en Britse consumenten ons land massaal links liggen en is de grensverkoop in vrije val.

Zonder ingrijpen wordt het gat in de begroting in 2017 nog groter

Op 1 januari 2017 werden de accijnzen op tabaksproducten nog maar eens aanzienlijk verhoogd. Voor dit jaar heeft de regering een bedrag van 3, 349 miljard EUR aan belastinginkomsten uit tabak ingeschreven, wat neerkomt op 262 miljoen EUR meer dan de reële ontvangsten uit 2016.

“Indien de overheid niet ingrijpt, zullen de inkomsten uit de accijnzen verder blijven dalen en zal het gat in de begroting in 2017 mogelijk oplopen tot 400 miljoen EUR. Dit wil zeggen dat de overheid op zoek zal moeten gaan naar 400 miljoen besparingen of nieuwe belastinginkomsten. Een inspanning die onvermijdelijk bij de burger terecht komt” stelt Cimabel voorzitter Pierre Durinck. “De sector roept de bevoegde ministers dan ook op om dringend met hen in dialoog te treden en samen een oplossing uit te werken”.

Meer info: www.accijnslek.be