Drastische accijnsverhogingen doen geld wegstromen uit schatkist. Volg het op www.accijnslek.be

accijnslek

 

De accijnsverhoging op tabak die op 1 januari 2016 van kracht werd, slaat een aanzienlijk gat in de begroting. Eind november bedroeg het tekort op de begroting ruim 300 miljoen. In december zal wellicht een deel van het verlies nog worden goedgemaakt, maar alles wijst erop dat we op een tekort afstevenen van enkele tientallen miljoenen.

De belastingeninkomsten uit tabak zullen in 2016, ondanks de drastische accijnsverhoging, behoorlijk tegenvallen. Nochtans had de regering voor dit jaar op 199 miljoen meer inkomsten gerekend. Dat bleek dus een ernstige misrekening.

Een drievoudige vergissing

Met de ondoordachte, drastische verhoging van de tabaksaccijnzen in 2016 heeft de overheid zich overduidelijk in de eigen voet geschoten. Tot drie keer toe werd de situatie verkeerd ingeschat.

 

  1. Minder rokers kunnen niet méér opbrengen: De regering ging ervan uit dat de stijging in accijnzen ruim voldoende zou zijn om de verwachte daling in volume te compenseren. Dat bleek de eerste misrekening.
  2. Rokers zoeken naar goedkopere alternatieven: Ook ging men ervan uit dat diegenen die blijven roken, de prijsverhogingen zomaar zouden accepteren en niet op zoek zouden gaan naar goedkopere alternatieven. Ook dat bleek een misrekening. Economen kennen dit fenomeen als het ‘Laffer’ effect: als de consument een bepaalde belastingdruk als te hoog ervaart, dan zoekt hij naar manieren om die druk te ontwijken. In het geval van tabak gaan consumenten zich bijvoorbeeld bevoorraden op de illegale markt of in het buitenland (voornamelijk in Luxemburg, Oost- en Zuid-Europa). Low-cost vluchten maken die landen makkelijk en goedkoop bereikbaar voor de Belgische consument. En er zijn ook aanwijzingen dat vrachtwagenchauffeurs en arbeiders uit Oost-Europa wel eens een centje bijverdienen door tabaksproducten uit hun land van oorsprong hier aan de man te brengen.
  3. Impact grensverkoop werd ernstig onderschat: Ten slotte heeft de overheid ook de impact op de grensverkoop compleet verkeerd ingeschat. Voor consumenten uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die in het verleden wel eens naar België kwamen om tabaksproducten te kopen omdat deze in hun land duurder zijn, werd het door de accijnsverhogingen in België ook minder interessant om nog de grens met België over te steken. Sinds enkele maanden laten de Nederlandse, Franse en Britse consumenten ons land massaal links liggen en is de grensverkoop in vrije val. BanenverliesNaast het feit dat de accijnsverhoging een gat slaat in de begroting, is het evenzeer een feit dat ondertussen ook honderden jobs zijn verloren gegaan. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat tussen januari 2015 (2.632) en juni 2016 (2.461) maar liefst 171 krantenwinkels verdwenen zijn. Uit gegevens van de distributeurs blijkt dat sinds begin dit jaar elke week zo’n 4 à 5 winkels hun deuren sluiten, of 200 tot 250 winkels per jaar (krantenwinkels, nachtwinkels en grensverkoopwinkels). Dit gaat gepaard met zo’n 500 tot 600 banen die verdwijnen op jaarbasis

Website www.accijnslek.be wil regering een spiegel voorhouden

Ondanks herhaalde waarschuwingen vanwege de fabrikanten en distributeurs bleef de regering volharden in de boosheid. De desastreuze resultaten van dit beleid zijn vandaag gekend. En er is niet meteen beterschap op komst, integendeel. De regering heeft beslist op 1 januari 2017 de accijnzen op tabaksproducten opnieuw fors te verhogen. Voortgaand op wat we in 2016 hebben gezien kan het gat in de begroting in 2017 verder oplopen tot 400 miljoen EUR. En uiteraard zal ook het banenverlies volgend jaar onverminderd verder gaan.

Met de lancering van de website www.accijnslek.be wil Cimabel, de Belgisch Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, aan iedereen duidelijk maken hoe groot de financiële en economische schade is ten gevolge van een ondoordacht accijnsbeleid. We vertrouwen erop dat de publicatie van deze cijfers kan bijdragen tot een meer realistisch accijnsbeleid in de toekomst.

Meer info: www.accijnslek.be