Eindelijk!

Tabaksfabrikanten verwelkomen verhoging leeftijdsgrens voor aankoop tabaksproducten.

Brussel, 26 april 2019 – Tijdens de laatste plenaire zitting voor de verkiezingen, heeft De Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat de verkoop aan tabak onder de 18 jaar verbiedt. De leden van Cimabel verwelkomen deze maatregel en benadrukken dat tabaksproducten enkel bestemd zijn voor volwassenen.

Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, verwelkomt de beslissing om de leeftijd voor de verkoop van tabaksproducten te verhogen naar 18 jaar. Tot voor kort was België, samen met Oostenrijk en Malta, het enige land waar dergelijk verbod nog niet van kracht was. In haar memorandum riep Cimabel de volgende federale regering overigens op om werk te maken van een leeftijdsverhoging naar 18 jaar.  Onverwacht werd met deze beslissing alvast één van de twaalf actiepunten van ons memorandum gerealiseerd. We vertrouwen erop dat een volgende regering nu ook oor zal hebben naar de andere voorstellen voor een efficiënter tabaksbeleid.

Het verbod om te verkopen aan minderjarigen is volgens de sector de meest efficiënte maatregel om te voorkomen dat -18-jarigen zouden beginnen met roken. De impact van deze maatregel is ongetwijfeld groter dan andere regels die al voorgesteld werden zoals de neutrale verpakking of het verminderen van het aantal verkooppunten.

Nu deze maatregel werd goedgekeurd, is het belangrijk om de naleving ervan ook te controleren. Cimabel is daarom ook voorstander van een intensievere controle van de bestaande restrictieve maatregelen inzake tabaksverkoop, in plaats van het blijven invoeren van bijkomende maatregelen die hun doel volledig missen.