Cimabel reikt samenleving en overheid de hand voor een doeltreffend tabaksbeleid

Met de verkiezingen in het vooruitzicht lanceerde ook Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, haar memorandum voor een doeltreffend tabaksbeleid.

In dit memorandum reikt Cimabel de hand aan de beleidsmakers en maatschappelijke actoren in dit land om constructief en in dialoog te werken aan een efficiënt beleid inzake tabak.

Tabaksproducten zijn tot nader order nog steeds legale handelsproducten, maar zowel de productie als de consumptie brengen bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. Die verantwoordelijkheden willen we niet uit de weg gaan. Wel vragen we dat het regelgevend kader, waarbinnen we onze activiteiten op een verantwoordelijke wijze willen uitvoeren, realistisch is en een normale bedrijfsvoering mogelijk maakt. We formuleren daarom twaalf concrete beleidsvoorstellen, die hiertoe willen bijdragen.

Meer specifiek vragen we een stabiel en werkbaar kader voor productie, verkoop en consumptie van legale tabaksproducten. Aan de andere kant bieden we ook constructieve dialoog en actie rond thema’s als illegale handel in sigaretten, rookpreventie bij jongeren, bestrijding van zwerfvuil en alle andere domeinen waarrond overheden en andere betrokken actoren met ons in overleg willen gaan.

U kan ons memorandum hieronder terugvinden.

CIMABEL – Memorandum 2019_NL