Neutrale verpakkingen zijn laatste inefficiënt charmeoffensief van Minister De Block

Brussel, 18 mei 2019 – Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, heeft kennisgenomen van de publicatie van het Koninklijk Besluit voor de invoering van neutrale verpakkingen voor tabaksproducten in het Staatsblad. De sector blijft verbolgen dat een regering, nota bene in lopende zaken, een maatregel invoert die zonder gevolgen blijft voor de Volksgezondheid, maar nefast is voor de Belgische Schatkist.

De maatregel lag al geruime tijd op de regeringstafel, maar werd pas vandaag bekrachtigd door publicatie in het Staatsblad. De verschillende sigarettenfabrikanten zijn dan ook verbaasd dat een regering in lopende zaken een maatregel kan invoeren met dergelijke desastreuze budgettaire impact. Neutrale verpakkingen zouden de Belgische schatkist weleens veel geld kunnen kosten. Ze maken het namelijk eenvoudiger voor criminele organisaties om namaakproducten, waarop dus geen accijnzen of BTW geheven worden, te produceren. Ook de timing van de publicatie roept vragen op. Het Koninklijk Besluit is immers al een maand goedgekeurd, maar wordt nu pas bekend. Heeft de verkiezingskoorts Maggie De Block parten gespeeld?

Niet alleen de Schatkist zal de gevolgen voelen van de neutrale verpakkingen, ook de toekomst van de Belgische dagbladhandelaars ziet er plots minder rooskleurig uit. Terwijl zij een cruciale rol spelen in het sociale weefsel van lokale gemeenschappen, kan de invoering van neutrale verpakkingen voor hen de doodsteek betekenen. Volgens een peiling in het Verenigd Koninkrijk, is de impact van de neutrale verpakking op lokale handelaars groot, maar liefst 80% van de ondervraagde handelaars zegt dat de invoering van plain packaging hun bezoekersaantal heeft doen dalen, omdat steeds meer rokers zich gericht hebben tot de illegale handel Minister van Volksgezondheid beloofde een impactstudie te houden alvorens de maatregel in te voeren. De maatregel is ingevoerd, op de studie blijft het wachten.

Neutrale verpakkingen vormen daarenboven een ongerechtvaardigde belemmering van diverse fundamentele rechten. Ze sluiten met name het gebruik van handelsmerken uit en vormen dus een onteigening van intellectuele-eigendomsrechten. Ze maken het voor fabrikanten ook quasi onmogelijk om zich te onderscheiden van de concurrentie.

De sector moet jammer genoeg ook vaststellen dat er, ook in dit dossier, opnieuw geen overleg geweest met de betrokken partijen. De Federale Regering heeft ervoor gekozen om cavalier seul te spelen, en dit in een dossier waarin het in ieders belang is om in dialoog te gaan.

Cimabel blijft van mening dat het invoeren van dergelijke neutrale verpakkingen een inefficiënte maatregel is om het tabaksgebruik in België te doen dalen. Vooralsnog leveren neutrale verpakkingen immers geen enkel duidelijk aantoonbare effect op de volksgezondheid, terwijl ze schade berokkenen aan de handel, de Belgische concurrentiepositie verslechteren en de staatsinkomsten ondergraven.