Plaatje PHW

Op de verpakking van tabaksproducten dienen waarschuwingen te worden aangebracht die duidelijk maken dat roken de gezondheid ernstig kan schaden. Cimabel is voorstander van sensibilisering en bewustmaking rond de gevaren van tabak.  

Er is echter geen overtuigend bewijs dat gezondheidswaarschuwingen meer effect zouden hebben naarmate ze groter worden of zelfs het volledige pakje in beslag nemen.  Integendeel, de zogenaamde ‘neutrale verpakkingen’ die quasi geheel uit waarschuwingen bestaan hebben net een aantal belangrijke nadelen.

Vooreerst verhinderen ze dat merken zich effectief nog van elkaar kunnen onderscheiden. Dit kan de competitie op de tabaksmarkt schaden en dat heeft nefaste gevolgen voor de consument, de handelaar én de schatkist. Te grote gezondheidswaarschuwingen die nauwelijks nog ruimte laten voor de merknaam van het product vormen daarnaast een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van tabaksproducenten.

Een ander knelpunt is dat de grote verschillen en zelfs tegenstellingen in de regels over de vormgeving van tabaksverpakkingen op internationaal niveau de productie, distributie en handel bemoeilijken.