CIMABEL beschouwt roken als een bewuste keuze van goed geïnformeerde volwassenen die zich de risico’s die tabak met zich mee brengt, ten volle realiseren. Daarom zijn we voorstander van een rookverbod voor minderjarigen. CIMABEL heeft in 2004, bij de invoering van het verkoopverbod van tabak aan -16 jarigen actief campagne gevoerd om handelaars te sensibiliseren het verkoopverbod rigoureus na te leven. CIMABEL vindt overigens dat de verantwoordelijkheid niet exclusief bij de handelaar dient te worden gelegd. Ook de ouders, de jeugdbewegingen, sportclubs en opvoeders moeten betrokken worden om een omvattend preventiebeleid op te zetten.

CIMABEL zelf is voorstander van een verdere uitbreiding van het rookverbod tot de leeftijd van 18 jaar

Geen tabak onder 16 jaar