Belastingen op sigaretten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de staat. Van ieder pakje sigaretten dat verkocht wordt, gaat meer dan 75% van de prijs die de consument betaalt naar de staatskas. Dat is met geen enkel ander consumptiemiddel vergelijkbaar. Wanneer echter de belastingdruk buitensporig hoog wordt, bestaat de kans dat consumenten alternatieven gaan zoeken. Ze hebben hiervoor twee opties: hun tabak aankopen in landen waar hij goedkoper is, of zich bevoorraden via illegale kanalen.

In het eerste geval trekt de consument naar één van de 20 Europese landen waar de belastingen op tabak lager liggen dan in België, om daar – volledig legaal – een voorraad sigaretten in te slaan.

Het probleem is nog groter als de consument zich tot de zwarte markt wendt: niet alleen lopen de overheid en de handelaars alle inkomsten mis, maar daarbovenop lopen consumenten extra risico’s omdat illegale producten aan alle controle ontsnappen en vaak schadelijke en/of verboden stoffen bevatten.

Acijnzen op tabak