CIMABEL erkent dat sigarettenpeuken een belangrijke bron van zwerfvuil vormen. We kunnen niet om de vaststelling heen dat de wetgeving rond rookverbod in de horeca en op de werkplaats ertoe geleid heeft dat rokers voortaan meer op straat gaan roken, waardoor de kans dat ze hun sigaret buiten weggooien ook groter is geworden.

Om het probleem te bestrijden ondersteunt CIMABEL sinds het jaar 2009 de sensibiliseringscampagnes van OVAM tegen het weggooien van peuken.

zwerfvuil