Vergiftigd Valentijnsgeschenk voor de federale schatkist

Brussel, 14 februari 2019 – Officiële cijfers van de FOD Financiën die vandaag publiek werden gemaakt, tonen aan dat de verkoop van tabaksproducten in 2018 zo’n 2,373 miljard euro aan accijnsinkomsten heeft opgeleverd. Dit is een stijging met 124 miljoen euro ten opzichte van 2017.

Achter deze cijfers gaat echter een geheel andere werkelijkheid schuil. De werkelijkheid is immers dat de accijnsinkomsten uit tabaksproducten veel lager uitvallen dan initieel geraamd. Op basis van de ramingen in het Regeerakkoord van 2014, hadden de accijnsinkomsten eind 2018 zo’n 2,912 miljard moeten bedragen. Dit betekent dat het tekort in de voorbije 4 jaar is opgelopen tot meer dan een half miljard (539 miljoen) euro.

Het verlies had overigens nog erger kunnen zijn, maar werd in 2018 deels gecompenseerd door de toegenomen grensverkopen met Frankrijk.

Het feit dat al 4 jaar op rij de reële inkomsten lager liggen dan de verhoopte inkomsten toont aan dat de drastische accijnsverhogingen die in de periode 2014-2018 werden doorgevoerd hun doel niet hebben bereikt.

Wil de Belgische regering de structurele mismatch tussen accijnstarieven en effectieve inkomsten wegwerken, dan moet ze dringend werk maken van een realistisch meerjarenplan.

Ook met de realiteit van illegale handel moet rekening worden gehouden. België is vandaag al een draaischijf voor de handel in illegale en namaaksigaretten, zo is onlangs nog gebleken uit de laatste statistiek van Douane & Accijnzen. 

Ondanks het jaarlijks groter wordende tekort en het stijgend aantal namaaksigaretten, lijkt de Belgische regering te willen vasthouden aan de invoering van neutrale verpakkingen. Deze maatregel zal de illegale handel nog verder aanzwengelen en de accijnsinkomsten nog verder doen dalen. Het is overigens zeer de vraag of een regering in lopende zaken überhaupt nog de bevoegdheid heeft om een maatregel in te voeren met een desastreuze budgettaire impact.