Cimabel (voluit Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg) is de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten. We verdedigen de belangen van onze leden in beide landen. Als kennis- en expertisecentrum inzake sigaretten en tabaksbeleid wil Cimabel het aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers en media.  Wij zijn voorstander van een regelgeving die redelijk, overlegd en evidence based is.

Verantwoordelijkheidszin en verdraagzaamheid zijn de waarden die centraal staan in elk publiek optreden van de federatie. De leden van de federatie zijn zich bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid die zij dragen ten aanzien van de consumenten van hun producten. Zij streven ernaar  een klimaat van verdraagzaamheid te promoten tussen niet-rokers en welingelichte volwassenen die er voor kiezen te roken.

Als belangenverdediger van een sector met een grote economische betekenis voor België en Luxemburg wenst Cimabel bij te dragen tot en gehoord te worden in elk maatschappelijk debat dat de sector aanbelangt.

Mede daarom is Cimabel zelf ook actief lid of partner van andere belangenverenigingen of -organisaties, waaronder het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Stichting ‘Neen aan namaak en piraterij’ (NANAC) en de Belgian Public Affairs Community (BEPACT)

Wist je dat…

  • De tabaksindustrie werkt verschaft aan 18.000 mensen in België en 1.500 in Luxemburg
  • De verkoop van tabaksproducten 3.1 miljard EUR oplevert voor de Belgische schatkist
  • Ruim 79% van de prijs van een pakje sigaretten uit belastingen bestaat. Van een pakje van 6,30 EUR gaat 4,98 EUR naar de schatkist.
  • België in de top 5 staat van EU landen waar sigaretten het duurst zijn.