Missie en visie

Cimabel (voluit Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg) is de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten. We verdedigen de belangen van onze leden in beide landen. Als kennis- en expertisecentrum inzake sigaretten en tabaksbeleid wil Cimabel het aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers en media. Wij zijn voorstander van een regelgeving die redelijk, overlegd en evidence-based is.

Jobs

Tabaksindustrie telt

18.000

jobs in België

Money

Verkoop van tabaksproducten

3.5 Miljard

op voor de Belgische schatkist

Taxes

De prijs van een pakje sigaret

79%

jobs in België

Chart

België staat in de

TOP 5

van EU landen waar sigaretten het duurst zijn

Onze waarden

Verantwoordelijkheidszin en verdraagzaamheid zijn de waarden die centraal staan in elk publiek optreden van de federatie. De leden van de federatie zijn zich bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid die zij dragen ten aanzien van de consumenten van hun producten. Zij streven ernaar een klimaat van verdraagzaamheid te promoten tussen niet-rokers en welingelichte volwassenen die er voor kiezen te roken.

Responsibility

Verantwoordelijkheidszin

Tolerance

Verdraagzaamheid

Cimabel leden

Volgende bedrijven zijn lid van Cimabel:

Samen vertegenwoordigen deze bedrijven ca. 51% van de sigarettenmarkt in België en ca. 67% van de sigarettenmarkt in Luxemburg.
Dat maakt Cimabel tot de meest representatieve sectorvereniging in de sigarettenindustrie.

Bestuur

Cimabel wordt geleid door een Raad van Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijven die lid zijn van de federatie. Onder de leden wordt een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid. Er is ook een permanent secretariaat.

Filip Buntinx
VOORZITTER

(British American Tobacco)

Charles Lemmer
ONDERVOORZITTER

(Landewyck Tobacco)

Affiliaties & partnerships

Als belangenverdediger van een sector met een grote economische betekenis voor België en Luxemburg wenst Cimabel bij te dragen tot en gehoord te worden in elk maatschappelijk debat dat de sector aanbelangt.

Mede daarom is Cimabel zelf ook actief lid of partner van andere belangenverenigingen of -organisaties, waaronder het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Stichting ‘Neen aan namaak en piraterij’ (NANAC) en de Belgian Public Affairs Community (BEPACT).

Andere bedrijven

Sigarettenfabrikanten

British American Tabacco – www.bat.com
Japan Tobacco International – www.jti.com
Imperial Tobacco – www.imperialbrandsplc.com
Landewyck Group – www.landewyck.com
Philip Morris – www.pmi.com

Andere sectorfederaties in sigaretten/tabak

Tobacco Europe – www.tobacco-europe.eu
VSK (Nederland) – www.vsk-tabak.nl
TMA (Verenigd Koninkrijk) – www.the-tma.org.uk
Zigarettenverband (Duitsland) – www.zigarettenverband.de

Strijd tegen namaak en illegale handel

Stichting Neen aan namaak en piraterij – www.nanac.be

Handel en distributie

Prodipresse – www.prodipresse.be
Perstablo – www.perstablo.be

Diverse

Broederschap van Jean Nicot – www.jeannicot.be
Nationaal Tabaksmuseum Wervik – www.nationaaltabaksmuseum.be