Cimabel heeft bedenkingen bij regelgeving die het roken wil verbieden in de privésfeer (wagen, huis,…). Wij zijn dan ook geen vragende partij voor dergelijke verbodsbepalingen, die overigens moeilijk controleerbaar en afdwingbaar zijn. Uiteraard lijkt het ons evident dat volwassen rokers niet roken in het bijzijn van kinderen of zwangere vrouwen. Maar wij geloven dat dit vooral een kwestie van gezond verstand is, eerder dan van regelgeving.

Volwassenen moeten in de privésfeer dus vrij kunnen roken op daarvoor geschikte plaatsen, en niet-rokers moeten kunnen leven zonder gehinderd te worden door omgevingsrook. Gezond verstand, elementaire hoffelijkheid en wederzijds respect zullen hiertoe efficiënter blijken te zijn dan regelgeving.

BAT photography 2013