Geen enkel bedrijf heeft graag dat buitenstaanders aan de essentie van zijn product raken. Toch kan Cimabel zich volledig vinden in coherente, legitieme en wetenschappelijk onderbouwde wetgeving betreffende de samenstelling van tabak, als die ertoe bijdraagt om de volksgezondheid effectief te beschermen.

Cimabel is echter tegenstander van pogingen om aan de ingrediënten te sleutelen met als doel de aantrekkingskracht van tabak te verminderen. Tabak is een legaal product, en haar consumenten hebben recht op de hoogste kwaliteitsgaranties. Bovendien is aantrekkingskracht een volledig subjectief begrip, dat moeilijk in eenduidige wettelijke regels kan worden vervat. In de praktijk zou wetgeving die de aantrekkingskracht van sigaretten probeert te verminderen door de samenstelling van het product te reguleren carte blanche geven aan de regelgevende autoriteiten. 

Cimabel is wel voorstander van transparantie rond de samenstelling van tabak, zolang het handelsgeheim hierbij gewaarborgd blijft.