Cimabel is voorstander van gerichte en redelijke wetgeving die roken op publieke plaatsen inperkt. In België is het wetgevend kader hiervoor gaandeweg uitgebreid van een verbod op roken in de trein in 2004 naar een algemeen rookverbod op de werkplaats, in openbare gebouwen en, sinds 2011, ook in de horeca. Sinds 2014 is een dergelijk algemeen verbod ook in Luxemburg in voege.

Cimabel is geen vragende partij voor regelgeving die het roken verbiedt in de privésfeer (wagen, huis, …) of in open lucht (straten, pleinen, stadsparken, …). Dergelijke verbodsbepalingen zijn immers moeilijk controleerbaar en afdwingbaar. Uiteraard lijkt het ons evident dat volwassen rokers niet roken in het bijzijn van kinderen. Maar wij geloven dat dit vooral een kwestie van gezond verstand is, eerder dan van regelgeving.

BAT Turkey photography 2013 Istanbul photography