Sinds 1 januari 2021 mag in de verkooppunten van tabaksproducten geen enkele vorm van publiciteit meer worden gemaakt voor rookwaren. Cimabel begrijpt dat tabaksproducten, ook al zijn het perfect legale consumptieproducten, aan restricties worden onderworpen. Een reclameverbod is dan ook een begrijpelijke maatregel. Het reclameverbod mag echter niet door de overheid worden geïnterpreteerd als een informatieverbod.

Handelaars moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om in hun winkel aan de consument kenbaar te maken welke producten of productcategorieën er te koop zijn.  De loutere vermelding, bv. op een winkelraam, van het woord ‘tabak’ of ‘sigaretten’ of ‘rookwaren’ als indicatie dat er in een winkel tabaksproducten worden verkocht, is te beschouwen als feitelijke informatie aan de consument en kan derhalve niet worden beschouwd als publiciteit.

Helemaal onbegrijpelijk is het dat ook informatie over vape-producten onder dit reclameverbod vallen. Het feit dat, in tegenstelling tot vele andere landen, bij ons geen informatie- en publiciteitscampagnes mogen worden gevoerd voor elektronische sigaretten en vaping producten ontneemt de roker de kans om zich ernstig te beraden over een eventuele overstap van de klassieke sigaret naar een mogelijk minder schadelijk product.Cimabel roept de overheid dan ook op om een onderscheid te maken tussen klassieke rookwaren en alternatieve producten, zoals ook voorzien door een uitspraak van het Grondwetelijk Hof.  Zo kunnen mogelijke, minder schadelijke  alternatieven voor de klassieke tabaksproducten op een duurzame wijze hun weg vinaden tot de consument die probeert van zijn rookverslaving af te geraken.