Illegale tabakshandel: iedereen verliest

De illegale handel in tabak is een probleem dat alle betrokkenen treft. Niet in het minst de consument zelf. Of het nu gaat om namaaksigaretten, smokkelwaar of zogenaamde illicit whites (sigaretten die legaal geproduceerd worden buiten de EU maar niet aan de Europese normen voldoen): de consument begeeft zich op onbekend terrein. Er is geen enkele garantie dat de sigaretten in kwestie voldoen aan de Europese regels. In de praktijk zijn illegale sigaretten vaak veel schadelijker voor de gezondheid omdat ze ontsnappen aan elke controle en dus niemand weet welke substanties erin verwerkt zijn.

Dagbladhandels gaan ten onder

Illegale handel is ook een plaag voor de dagbladhandels en kleine buurtwinkels. Zij kunnen immers onmogelijk concurreren met de prijzen van illegale tabaksproducten. Zeker voor dagbladhandelaars die in belangrijke mate afhankelijk zijn van inkomsten uit tabaksverkoop, is dat een gigantisch probleem.

De sector staat dan ook zwaar onder druk. Uit een studie van de FOD Economie uit 2019 bleek dat het aantal onafhankelijke dagbladhandels in het voorafgaande decennium met maar liefst 38,8% daalde tot 2.293. Illegale tabakshandel speelt een grote rol in die trend.

Accijnzen en btw vloeien weg naar criminele organisaties

Tot slot lijdt ook de Belgische schatkist zwaar onder de illegale handel. Elke illegaal verkochte sigaret is een sigaret waarop geen accijnzen en btw wordt betaald aan de staat. Dat geld vloeit rechtstreeks naar criminele organisaties. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de illegale handel bloeit als nooit tevoren. In 2020 doekte de Belgische douane meer illegale productie- en opslagsites voor sigaretten op dan ooit voorheen. In totaal werden in 2021 in ons land meer dan 320 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen, goed voor zo’n 85 miljoen aan BTW en accijnsinkomsten.  En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

België is draaischijf

Voor Cimabel is de strijd tegen illegale tabakshandel dan ook een absolute topprioriteit. Door zijn centrale ligging in West-Europa is België een draaischijf voor de illegale handel in sigaretten.

Die ondermijnt elk zinvol tabaksbeleid, kost de overheid handenvol geld aan gemiste inkomsten en kosten verbonden aan de strijd tegen de smokkel, en bedreigt een hele economische sector. Cimabel wil dan ook een partner zijn in het streven naar het uitroeien van dit illegale circuit.