Elk jaar weer belanden ontoelaatbaar grote hoeveelheden sigarettenpeuken op straat. Het spreekt voor zich dat dit voor aanzienlijke milieuschade zorgt. Hier een oplossing voor vinden, is een gedeelde verantwoordelijkheid van consumenten, producenten en overheden. Alleen door de handen in elkaar te slaan, kunnen we dit probleem de wereld uit helpen.

Bewustmaken en oplossingen aanreiken

Cimabel stelt zich constructief op in deze discussie. Sinds 2008 werkt de sector samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) rond sensibiliseringscampagnes. Ook via FostPlus worden aanzienlijke inspanningen gedaan om zwerfvuil aan te pakken.

In de aanloop naar 2023, het jaar waarin een nieuwe Europese Richtlijn van kracht wordt die producenten verplicht om bijkomende verantwoordelijkheden op te nemen voor afvalreductie en -preventie steken we als sector nog een tandje bij.

Bovenop de financiële bijdragen tot FostPlus en tot de sensibiliseringscampagnes van OVAM startten we, in samenwerking met de kleinhandel, een campagne op die rokers stimuleert om een klein, handig zakasbakje aan te kopen waar ze hun peuken tijdelijk kunnen opbergen in afwachting van ze te kunnen wegwerpen in een vuilnisbak zoals het hoort. Hiermee willen we we de consument sensibiliseren op het moment van de aankoop van sigaretten.

In een volgende fase willen we, in samenwerking met de horecasector en de eventsector, twee sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie, onderzoeken hoe we hen kunnen ondersteunen door het ter beschikking stellen van zuilasbakken en andere infrastructuur waarmee ze rokende klanten of bezoekers kunnen helpen om hun sigaretten op verantwoorde wijze te verzamelen zonder dat zij zelf bijkomende grote investeringen moeten doen.

Handhaving

Parallel met deze maatregelen pleiten we ook voor een gericht handhavingsbereid. We vragen met name aan de overheid om in de gemeentelijke reglementering de verplichting op te nemen dat rokers op het publieke domein in het bezit zijn van een zakasbakje waarin ze hun peuken kunnen opbergen. Heel wat gemeentes hebben vandaag al een vergelijkbare reglementering die eigenaars van honden verplicht om een hondenpoepzakje bij te hebben, op straffe van een GAS-boete. Welnu, eenzelfde aanpak is absoluut ook noodzakelijk om rokers aan te zetten om geen peuken meer op straat te gooien.