Cimabel is van mening dat maatregelen die roken ontraden effectief, efficiënt en doelgericht moeten zijn. Om die reden zijn haar leden gekant tegen een uitstalverbod in verkooppunten. Een dergelijke maatregel heeft geen aangetoond effect, is economisch schadelijk en werkt illegale handel in de hand.

Vooreerst is de positieve impact van maatregelen als uitstalverboden, reclameverboden en plain packaging op rookgedrag allerminst aangetoond. Bovendien is tabak een volstrekt legaal product, dat aan de consument getoond moet kunnen worden.

Daarnaast zijn er belangrijke praktische problemen bij het implementeren van een uitstalverbod. Het aanpassen van de winkel om aan het uitstalverbod te conformeren is bijvoorbeeld economisch een veel zwaardere last voor kleine winkels, dan voor grote magazijnen.

Omdat de verkoper iedere keer het weggestopte product moet gaan halen, krijgt ook de klantvriendelijkheid klappen. Kunt u zich een winkel voorstellen waar de uitbater bij elke bestelling naar een aparte ruimte moet, waar hij door de generieke verpakkingen een eeuwigheid zoekt omdat hij de merken niet van elkaar kan onderscheiden in een oogopslag?

Tot slot wordt het veel makkelijker vervalste sigaretten in omloop te brengen. Authentieke en valse koopwaar zitten allebei weggestoken uit het zicht, waardoor de controle veel lager wordt.