Cimabel steunt ten volle het verkoopverbod voor tabaksproducten aan jongeren onder de achttien jaar dat sinds 1 november 2019 in ons land van kracht is. Roken moet een bewuste keuze zijn van volwassenen die zich naar behoren hebben kunnen informeren over de risico’s die roken met zich meebrengen.

Onze steun voor dit beleid vertaalde zich in een actieve sensibiliseringscampagne van de tabaksbedrijven naar de handelaars toe, onder meer door de verspreiding van stickers die duidelijk aangeven dat geen tabak mag worden verkocht aan consumenten onder de achttien jaar.

Belangrijk in deze discussie is dat niet enkel handelaars mogen geviseerd worden. De verantwoordelijkheid voor een succesvol preventiebeleid ligt eveneens bij ouders, jeugdbewegingen, sportverenigingen en opvoeders.