Cimabel (voluit Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg) is de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten. We verdedigen de belangen van onze leden in beide landen. Als kennis- en expertisecentrum inzake sigaretten en tabaksbeleid wil Cimabel  het aanspreekpunt zijn voor  beleidsmakers en media.  Wij zijn voorstander van een regelgeving die redelijk, overlegd en evidence based is.

Op deze website vindt u onze standpunten en inzichten. Op basis hiervan willen we de dialoog aangaan met alle belanghebbenden.