Cimabel, de sectorvereniging van tabaksfabrikanten, plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid en de zinvolheid van enkele punten van het anti-tabaksplan waarmee minister Vandenbroucke vandaag  uitpakt.

Wie zal rookverbod handhaven?

Dat de minister het roken op openbare plaatsen en zeker op plaatsen waar kinderen komen wil terugdringen is een gerechtvaardigde ambitie. De vraag is echter hoe dit gehandhaafd zal worden.  Het feit dat de aankondiging meteen al reacties uitlokt van o.m. recreatieparken als Plopsaland die – terecht – zeggen niet te kunnen instaan voor de handhaving legt de vinger op de wonde: beleidsmaatregelen afkondigen zonder degelijk voorafgaand overleg met de betrokken sectoren is problematisch en getuigt van weinig beleidsernst verantwoordelijkheidszin. 

Hoe zullen handelaars de extra kosten dragen om uitstalverbod na te leven? 

Iedereen weet dat de sector van de dagbladhandel in economisch slechte papier zit. Investeren in gesloten kasten om tabaksproducten aan het zicht te onttrekken is wellicht het laatste waar de dagbladhandelaars zitten te wachten. Dat handelaars bovendien voor elke klant die tabaksproducten wil kopen extra moeite zullen moeten doen om de producten, die immers weggestopt zitten, te gaan halen zal onredelijk veel bijkomende problemen met zich meebrengen, o.m. op het vlak van kwalitatieve dienstverlening aan de klant en veiligheid.  Opnieuw een voorbeeld van hoe beleidsmaatregelen eruit zien als ze niet vooraf doorgepraat zijn met de betrokken sector.

Wat is het effect van een uitstalverbod? 

De minister lijkt te denken dat het louter zien van een pakje sigaretten mensen aanzet tot roken. Dat is zeer bedenkelijk voor een beleidsverantwoordelijke die er graag prat op gaat dat hij een evidence based beleid voert. Er is geen ernstig wetenschappelijk bewijs dat rokers zich laten leiden door impulsaankopen. Bovendien zijn de pakjes vandaag al neutraal en voorzien van een afschrikwekkende foto wat een uitstalverbod zinloos maakt.

Wat daarentegen wel bewezen is, is dat het wegstoppen van tabaksproducten en het (letterlijk) verkopen ‘onder de toonbank’ de stap naar  illegale handel kleiner maakt.  Het volstaat om de effecten onder ogen te zien van het uitstalverbod dat in 2009 in Ierland werd ingevoerd. Sindsdien toert de illegale handel er welig… ten nadele van de gewone dagbladhandelaar, én van de overheidsinkomsten.

Handelaars verdienen beter

Cimabel kan er begrip voor opbrengen dat de overheid de tabaksconsumptie wil terugdringen, maar het is niet omdat het doel lovenswaardig is, dat het de inzet van ondoordachte en niet overlegde middelen rechtvaardigt.  De handelaars, de uitbaters van recreatieparken en andere geviseerde openbare domeinen én de rokende consument verdienen beter.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander nieuws door ons te volgen op Twitter.