In dit document zetten we onze belangrijkste bezwaren uiteen tegen de invoering van neutrale verpakkingen.