De vertegenwoordigers van de tabaksbedrijven slaan de handen in elkaar in de strijd tegen zwerfvuil. De tabaksbedrijven investeren 2,25 miljoen euro – het grootste deel van dat geld zal worden ingezet ter ondersteuning van projecten die kaderen binnen het Operationeel Plan Openbare Netheid van het Vlaams Gewest, onder meer voor de bekende Mooimakers-campagnes. Daarnaast zal de tabakssector een campagne starten tegen sigarettenpeuken.

Binnen het kader van het Vlarema (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) hebben vertegenwoordigers van de tabaksbedrijven een akkoord ondertekend met de OVAM om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Goed voor een bedrag van 2,25 miljoen euro. Het grootste deel, zo’n 1,65 miljoen euro, zal ingezet worden voor projecten binnen het Operationeel Plan Openbare Netheid van het Vlaams Gewest.

Campagne tegen peuken

Daarnaast zal de tabakssector nog eens 600.000 euro investeren in eigen campagnes die specifiek gericht zijn op rokers. Nog te veel sigarettenpeuken belanden op straat en dat wil de sector nu aanpakken. Dit is gekaderd binnen de uitvoering van het Vlaamse Zwerfvuilcharter dat in 2021 met Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, afgesloten werd tussen verschillende publieke overheden en privé-partners.

Momenteel staat een pilootproject in de steigers om in een aantal Vlaamse steden rokers te sensibiliseren om steeds een zakasbakje bij te hebben wanneer ze zich op straat begeven. Hier kunnen ze hun peuken bewaren tot ze een vuilnisbak tegenkomen. Die zakasbakjes zullen aan kostprijs te koop worden aangeboden in dagbladhandels. De campagne geniet de steun van Perstablo, de federatie van dagbladhandelaars.

“Wij zullen de komende maanden sterk investeren in sensibilisering en het toegankelijk maken van zakasbakjes. We verwachten dat de regionale en lokale overheden werk maken van een ernstige handhaving” stelt Pieter Van Bastelaere, voorzitter van Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van tabaksfabrikanten.

Verplicht zakasbakje

Cimabel pleit voor een wettelijke verplichting om een zakasbakje bij te hebben voor al wie in de buitenlucht een sigaret opsteekt. Dat valt volgens Van Bastelaere makkelijk te controleren en desnoods ook te sanctioneren. Vandaag wordt er enkel gesanctioneerd als een roker op heterdaad wordt betrapt bij het weggooien van een peuk, wat vaak tot discussies leidt en het werk van controleurs bemoeilijkt.
“Rokers moeten zich de reflex eigen maken om steeds een zakasbakje bij te hebben. Wie rookt en bij een controle geen zakasbakje kan voorleggen kan beboet worden. Dit kan naar analogie van het hondenpoepzakje. Vandaag moet wie zijn hond uitlaat zulke zakjes bij zich hebben. Wie dat niet heeft, wordt beboet. Het gevolg is dat bijna iedereen die met zijn hond gaat wandelen een zakje bij heeft. Zo hoort het ook met het zakasbakje” aldus Pieter Van Bastelaere.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander nieuws door ons te volgen op Twitter.