Om de aanhoudende problematiek van rondslingerende sigarettenpeuken aan te pakken, organiseren de vier sigarettenfabrikanten verenigd in Cimabel (British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Brands en Landewyck) samen met Philip Morris International opnieuw een sensibiliseringscampagne om rokers aan te moedigen om hun peuken op te bergen in een zakasbakje in plaats van ze op straat weg te gooien. De campagne vindt plaats vanaf 15 oktober in vier Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende) met de steun van lokale dagbladhandels.

De bewustzijnscampagne kadert binnen het Vlaams Zwerfvuilcharter, een overeenkomst die de tabaksector onderschreef met Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2022. In samenwerking met Perstablo, de vereniging voor pers-, tabak- en kansspelverkopers, gaat de campagne door bij zo’n 130 dagbladhandels in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende. 

De deelnemende dagbladhandelaars ontvangen een voorraad zakasbakjes, en een poster en uitstalrek die de aandacht van rokers vestigen op het feit dat ze met een zakasbakje op een simpele maar effectieve wijze hun steentje kunnen bijdragen aan het peukenprobleem. De dagbladhandelaars kunnen op die manier de duurzame zakasbakjes aan een laagdrempelige prijs te koop aanbieden aan rokers.

Het is niet de eerste keer dat de tabaksector zo’n bewustzijnscampagne op touw zet. In de herfst van 2022 liep een gelijkaardige campagne in dezelfde vier centrumsteden, evenals in alle Vlaamse badplaatsen in de zomer van 2023. Uit bevragingen door onderzoeksbureau Ipsos bleek dat de campagnes gewaardeerd werden door rokers. Anderzijds kwam uit die bevraging ook een belangrijk pijnpunt naar boven: nog steeds voelt een te klein aantal rokers zich persoonlijk verantwoordelijk voor de peukenproblematiek. Ze zien wel in dat weggegooide sigarettenpeuken op straat een wezenlijk probleem vormen, maar beschouwen zichzelf niet als deel van de oorzaak of de oplossing. Met deze nieuwe campagne willen Cimabel en Philip Morris rokers blijven aansporen om hun individuele verantwoordelijkheid op te nemen.

Oproep aan de gemeenten: verplicht rokers om een zakasbakje bij te hebben

Met deze bewustzijnscampagnes willen we rokers over de streep trekken die nog niet overtuigd zijn van het nut van een zakasbakje,” vertelt Kris De Baets, voorzitter van Cimabel. “Maar sensibilisering is maar één puzzelstukje in de strijd tegen vervuiling door peuken. Idealiter zouden we moeten evolueren naar een afdwingbare reglementaire verplichting om een zakasbakje bij zich te hebben op het publieke domein, naar analogie met de bestaande verplichting om hondenpoepzakjes bij zich te hebben als je je hond uitlaat. Daartoe hebben de gemeentelijke overheden de sleutel in handen, via het politiereglement.”

Oproep aan de regering: geen extra papier in sigarettenverpakkingen! 

Terwijl de tabakssector en de regionale overheden er alles aan doen om zwerfvuil terug te dringen heeft de federale regering een Koninklijk Besluit klaar dat voorziet dat in elk pakje sigaretten een papieren (!) bijsluiter wordt toegevoegd waarin rokers informatie zullen vinden over de gevaren van roken. Cimabel stelt zich grote vragen bij het nut van deze maatregel: vrijwel de hele buitenkant van elk pakje sigaretten word nu al ingenomen door waarschuwingen en afschrikwekkende foto’s die wijzen op het gevaar van roken. Een papieren bijsluiter biedt geen enkele meerwaarde en zal door niemand gelezen worden.  Het enige wat zeker is, is dat er nodeloos een extra afvalberg van 400 miljoen vellen papier zal worden gecreëerd waarvan een deel in het zwerfvuil zal terechtkomen. De milieukost van dit zinloze initiatief is enorm: 40.000 bomen* zullen sneuvelen en 4 miljard liter water** zal verspild worden, en dit elk jaar opnieuw.

*How Many Pieces of Paper in a Tree (The Real Scientific Answer) (8billiontrees.com)

**Environmental Impact of Paper Production (theworldcounts.com) 

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander nieuws door ons te volgen op Twitter.