Om de aanhoudende vervuiling door sigarettenpeuken aan te pakken, slaan de vier sigarettenfabrikanten verenigd in Cimabel (British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Brands en Landewyck) samen met Philip Morris International opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe bewustmakingscampagne. De campagne, die nu van start gaat in vier Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende), wordt ondersteund door lokale dagbladhandels. Het gaat om de vijfde campagne die Cimabel en Philip Morris sinds 2022 over deze problematiek organiseren.

De bewustmakingscampagne kadert in het Vlaams Zwerfvuilcharter, een overeenkomst die de tabaksector in 2022 heeft gesloten met Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In samenwerking met Perstablo, de vereniging voor pers-, tabak- en kansspelverkopers, wordt de campagne uitgerold bij zo’n 130 dagbladhandels in Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende.

De deelnemende dagbladhandelaars ontvangen een voorraad zakasbakjes, evenals een poster en uitstalrek die rokers attenderen op de mogelijkheid om met een zakasbakje op simpele maar effectieve wijze bij te dragen aan het verminderen van het peukenprobleem. Op deze manier kunnen de handelaars de duurzame zakasbakjes tegen een betaalbare prijs aanbieden aan rokers.

Het is de vijfde keer dat de tabaksector een dergelijke campagne opzet. In de herfst van 2022 en 2023 vonden soortgelijke campagnes plaats in dezelfde vier centrumsteden, alsook campagnes aan de kust en op festivals in de zomer van 2023. Uit enquêtes uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos bleek dat deze campagnes positief werden ontvangen door rokers. Er kwam echter een belangrijk aandachtspunt naar voren: nog steeds voelt een te klein aantal rokers zich persoonlijk verantwoordelijk voor de problematiek van sigarettenpeuken. Hoewel ze erkennen dat weggegooide peuken op straat een probleem vormen, beschouwen ze zichzelf noch als deel van de oorzaak noch van de oplossing. Met deze nieuwe campagne willen Cimabel en Philip Morris rokers blijven aanmoedigen om hun individuele verantwoordelijkheid te nemen.

Oproep aan de gemeenten: verplicht rokers om een zakasbakje bij zich te dragen

Met deze bewustmakingscampagnes willen we rokers bereiken die nog niet zijn overtuigd van het nut van een zakasbakje,” aldus Kris De Baets, voorzitter van Cimabel. “Maar bewustmaking is slechts een deel van de oplossing voor de peukenvervuiling. Idealiter zouden we moeten streven naar een verplichting, opgelegd door lokale overheden, om een zakasbakje bij zich te hebben in het openbaar, vergelijkbaar met de verplichting om hondenpoepzakjes bij je te dragen wanneer je de hond uitlaat. Gemeentelijke overheden hebben hierin een cruciale rol te spelen via hun politiereglementen.”

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander nieuws door ons te volgen op Twitter.