Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van tabaksfabrikanten  (British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Brands en Landewyck) verwelkomt de online applicatie Smoking Info die de FOD Volksgezondheid heeft gelanceerd.

De applicatie biedt consumenten van tabaksproducten informatie over de ingrediënten die aanwezig zijn in het product dat ze gebruiken. Hierdoor krijgen consumenten meer inzicht in de samenstelling en de risico’s van deze producten. Met het initiatief speelt de FOD Volksgezondheid in op de nood aan objectieve informatie op basis waarvan consumenten een geïnformeerde beslissing kunnen nemen om al dan niet te roken.

Via de applicatie vinden consumenten ook informatie terug over de gevolgen van roken op de gezondheid en over mogelijkheden om zich te laten begeleiden bij het stoppen met roken.

Plan voor papieren bijsluiter met gezondheidsinformatie achterhaald

Cimabel stelt vast dat dankzij deze nieuwe, makkelijk toegankelijke online applicatie eigenlijk een veel beter en efficiënter alternatief wordt geboden voor de papieren bijsluiter met gezondheidsinformatie die minister Vandenbroucke wil laten toevoegen in elk pakje sigaretten en roltabak. Bij dat voornemen zijn immers tal van vragen te stellen, niet in het minst vragen over de gigantische verspilling van papier (in een samenleving die alsmaar meer paperless wordt) en over de massale extra afvalberg die hiermee dreigt te ontstaan. Cimabel rekent er dan ook op dat deze vervuilende en inefficiënte papieren bijsluiters niet zullen worden ingevoerd, zeker nu er een veel efficiënter en niet-vervuilend alternatief bestaat.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ander nieuws door ons te volgen op Twitter.